new-logo.png

new-logo.png

 Socialinė pedagogė   

Jolita Žemaitienė, kabinetas 6.  Jolita-z.jpgJeigu vaikas patiki tau savo paslaptį – džiaukis, nes jo pasitikėjimas – geriausias atlyginimas(J. Korčakas).

   Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, pagalba  adaptuojantis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

  Socialinis pedagogas dirba  su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais, bendradarbiauja su pedagoginę, psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.

   Socialinis pedagogas:

       bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais vaikais, jų tėvais ar globėjais;
    padeda spęsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu: pamokų lankomumu, mokymosi motyvacijos, emocinių bei elgesio problemų sprendimu;
  rūpinasi vaikų mokymosi sąlygomis, sveikata, gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 palaiko ryšius su vietos bendruomene, su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis;
  padeda tėvams suprasti vaikų socialinius ir psichologinius poreikius, savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
    dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe;

  •    Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  •    konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);

  •    korekcinę (skatina, padeda adaptuotis, aktyvina);

  •    šviečiamąją (informuoja, aiškina);

  •    įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

  •    koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia informaciją);

  •    prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);


   Pastaba. Iškilus neaiškumams, prašome rašyti į el. paštą: jolitamokykla@gmail.com

 

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

 

Pirmadienis

7.30 - 11.55 ir 13.10 - 15.15

11.55 – 13.10

Antradienis

11.00 - 11.30 ir 12.00 - 16.00 ir

16.00 -17.00 val. (N.)

11.30 – 12.00

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

 8.00 - 12.00 ir 12.30 - 14.30

 

Tauragės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Tauragės rajono policija

Tauragės policija

Mažonų seniūnija

Mažonų seniūnija

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Sprendimas mokytojas D. Jakaitis