new-logo.png

new-logo.png

Mokyklos istorija

 

   XIX a.  pradžioje  Pagramantyje  buvo  pastatytas  didelis  6  kambarių  namas ir paskirtas  parapijos  mokyklai. Vyskupo  M.  Valančiaus laikais,  nuo   1841 m.   veikė  parapijinė mokykla, kurią 1853 m. lankė 10 mokinių.  Pagramantiškis  A.  Zemeckas, gimęs 1899  m., prisimena, kad  jam  teko lankyti mokyklą  maždaug  1912 – 1913 m. Pamokos  vyko  rusų  kalba, mokytojas  buvo rusų tautybės, lietuviškai  nekalbėjo. Skaičiuoti  ir  rašyti  teko  dar grifeliu. Mokykloje buvo viena   klasė.  Mokslo  metai   prasidėdavo  rudenį  ir   baigdavosi  pavasarį. Už  mokslą  pradžios  mokykloje mokėti  nereikėjo. 1919 m. čia mokytojavo  Serbenta, jo iniciatyva netoli  Pagramančio  buvo  įkurtos  laisvamanių  kapinės. 1926  m.  buvo  dviejų  klasių pradinė mokykla. Abi  klasės  turėjo  po  du  skyrius. Pradinis mokslas buvo privalomas. Mokykloje  tuo  metu du kartus į savaitę vyko tikybos pamokos, kurias vesdavo kunigas J. Šleivys. Klasėje  ant  priekinės  sienos  kabojo  kryžius, ir  kas  dieną, prasidedant pamokoms  mokiniai  turėdavo  sukalbėti  maldą.  

   1949 m. rugsėjo 1 d. Pagramančio pradžios mokykla perorganizuota į septynmetę, 1961 – 1962 m. – į aštuonmetę. 1965 m. pastatyta  nauja  aštuonmetė  mokykla. Naujas 72 vietų bendrabutis prie Pagramančio pagrindinės pradėtas  statyti 1974 m. Nuo  1963 m. mokyklos  direktoriumi   dirbo  A. Balčius. 2002  m.  mokyklai   pradėjo  vadovauti šilališkis Antanas Leščauskas. Jis  direktoriavo  neilgai. Jau  2005 m.  jį  pakeitė  buvęs Tauragės rajono Šakviečio pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Stonys.

   Vytauto  Stonio  direktoriavimo  laikais  mokykla  suklestėjo. Visoje  mokykloje pakeisti nauji plastikiniai langai, mokyklos viduje įrengti tualetai, kabinetuose  pakeisti nauji suolai, įrengti nauji kabinetai ūkio dalies vedėjai, socialinei pedagogei. Pakeistos apšvietimo  lempos. Pastatyta  nauja katilinė. Sutvarkyta  mokyklos aplinka  (pakeistos plytelės, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir alpinariumas), rekonstruota lauko kanalizacija.

 

 

Tauragės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Tauragės rajono policija

Tauragės policija

Mažonų seniūnija

Mažonų seniūnija

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Sprendimas mokytojas D. Jakaitis