new-logo.png

new-logo.png

PAGRAMANČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017-2018 M.M.

Eil.

Vardas pavardė

Studijavo

Kvalifik.

kategorija

Specialybė

1.

Zigmas

Mozuraitis

VVPI

Vyr.

mokytojas

Fizika ir astronomija

Šiaulių Universitetas

Magistras

II kateg.

Vadyba ir verslo administravimas

2.

Šniaukštienė

Danguolė

Klaipėdos universitetas

Vyr.

mokytoja

Lietuvių kalba

3.

Viktorija Juknaitė Davidavičė

Vytauto Didžiojo Universitetas

Mokytoja

Dorinis ugdymas

4.

Ežerinskienė

 Reda

ŠPI

Vyr.

mokytojas

Pradinės klasės

5.

Šimkūnienė

Lina

ŠPI

Metodininkė

Pradinės klasės

6.

Jakaitis Darius

Žemaitijos kolegija

Mokytojas

Dailė ir

technologijos

7.

Lina

Lukoševičienė

VVPI

Vyr.

mokytoja

Geografija

8.

Macikienė

Danutė

Vilniaus

Universitetas

Vyr.

mokytoja

Matematika

9.

Žemaitienė

Jolita

Klaipėdos universitetas

Vyr.soc.

pedagogas

Soc.pedagogas

Mokytoja

Klasės auklėtoja

10.

Bendžius

Rimantas

KKI

Vyr.

mokytojas

Kūno kultūra

11.

Šerpytis

Vygantas

Šiaulių universitetas

Vyr.

mokytojas

Muzika

12.

Bandzinienė

 Rūta

Klaipėdos universitetas

Mokytoja

Anglų kalba

13.

Budreckienė

Eugenija

Klaipėdos universitetas

Mokytoja

Pradinės klasės

14.

Alina

Valantiejienė

Baltarusijos Krupskajos universitetas

Vyr.

mokytoja

Rusų kalba

15.

Verpečinskis

Vaidas

Šiaulių Universitetas

Mokytojas

Informacinės technologijos

16.

Genovaitė

Pipirienė

VVPI

Vyr.

mokytoja

biologija

17.

Norgilienė

Nijolė

VVPI

Vyr.

mokytoja

chemija

18.

Lina

Zemeckienė

VPU

Mokytoja

Istorija

Šiaulių universitetas

 

Ikimokyklinis auklėjimas

19.

Rusteikienė

Indrė

Šiaulių Universitetas

Mokytoja

Žmogaus sauga

20.

Girdžiuvienė

Violeta

Šiaulių Universitetas

Vyr.

mokytoja

Muzika

21.

Eglė Bajorinė

Šiaulių Universitetas

Spec.

pedagogas

Spec. pedagogas

logopedė

22.

Margarita

Rimkutė

Klaipėdos universitetas

mokytoja

Anglų kalba

Ikimokyklinis auklėjimas

23.

Ramunė Bondrenkovienė

Šiaulių Universitetas

Vyr.

auklėtoja

Ikimokyklinis auklėjimas

 

 

Tauragės rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Tauragės rajono policija

Tauragės policija

Mažonų seniūnija

Mažonų seniūnija

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Sprendimas mokytojas D. Jakaitis